artwork > Collage

Porous
Porous
collage
12 x 16"
2016